โรคร้ายน้อยคนที่รู้จัก! เกิดจากเชื้อราในตัว ที่น่ากลัวมีอะไรบ้าง

เชื้อราแคนดิดา เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในร่างกายของคน คือ ที่บริเวณเยื่อบุช่องปาก ทางเดินอาหาร และในช่องคลอดของคุณผู้หญิง…