ลักษณะของผ้าฝ้ายและผ้าชนิดอื่นๆ ที่สามารถทำประโยชน์ได้

ผ้าฝ้าย - ผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่ได้มาจากธรรมชาติ โดยการนำเส้นใยสีขาวที่ห่อหุ้มเมล็ดของต้นฝ้าย (ปุยฝ้าย) มาทอเป็นผ้า ปุยฝ้ายจะมี…