โรคร้ายน้อยคนที่รู้จัก! เกิดจากเชื้อราในตัว ที่น่ากลัวมีอะไรบ้าง

เชื้อราแคนดิดา เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในร่างกายของคน คือ ที่บริเวณเยื่อบุช่องปาก ทางเดินอาหาร และในช่องคลอดของคุณผู้หญิงทุกคน ซึ่งเชื้อราชนิดนี้เมื่ออยู่ในร่างกายของมนุษย์จะอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งคืออยู่ในรูปของยีสต์กลมรี กินน้ำตาล กลูโคส และสารอาหารต่างๆในเลือด เป็นอาหาร

เมื่อมีปัจจัยหรือมีสิ่งที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง เช่นการที่มีผิวหนังเปียก เปื่อย เพราะต้องแช่น้ำอยู่บ่อยๆและนานๆ ด้วยเหตุนนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตโดยการแบ่งตัวได้เป็นอย่างดี ตามมเยื่อบุที่มันเกาะหรือบริเวณที่มันเกาะก็จะเกิดโรคขึ้นมา

สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราแคนดิดานี้บริเวณที่พบบ่อยๆก็จะเป็นบริเวณ ขาหนีบ โดยจะเห็นเป็นผื่นแดงๆ ผิวหนังเปื่อยลอก และคัน บริเวณซอกเล็บ ซอกนิ้วมือนิ้วเท้า ซึ่งเชื้อราตามเล็บนี้ะจะเกิดในผู้ที่ต้องแช่อยู่ในน้ำบ่อยๆ โดยอาจจะเป้นตุ่มหนองอยู่ด้านในเล็บและจะปวดมากๆที่บริเวณอวัยะเพศหญิง ก็จะเกิดในช่องคลอดเนื่องมาจากการนอนหลับผักผ่อนน้อย เครียด เป็นเบาหวาน หรือมีการตั้งครรภ์ โดยปากช่องคลอดจะบวมแดง คัน ตกขาวมีกลิ่น เป็นสีขุ่น ปวดและแสบร้อนหากไม่รีบรักษษจะเกิดเป็นโรคฝีที่ปากมดลูกต่อไป