เรียนเที่ยว หาเพื่อนรายได้ดี เรียนที่นิวซีแลนด์ ดีที่สุด

ท่านใดที่อยากลองไปเปิดหูเปิดตาที่ต่างประเทศ พร้อมๆไปกับการได้ความรู้ทางภาษาและหาเงินไปในตัว เชิญทางนี้เลยค่ะ นิวซีแลนด…