ความเป็นย่อๆ พระนางคลีโอพัตรา และความอัศจรรย์

เมื่อเรากล่าวถึงพระนางคลีโอพัตราภาพที่อยู่ในหัวของทุกคนคือ นางมีความงามเหนือหญิงอื่นได้ หน้าตานางสวยไม่มีใครมาทัดเทียม…